Cenník

(platný od 01.01.2019)

Spravovanie nájomného domu v Nitre

napr.:cena nájmu je 600€, naša odmena za spravovanie je 60€

10% z mesačného nájmu

Spravovanie nájomného bytu v Nitre

napr.:cena nájmu je 400€, naša odmena za spravovanie je 36€

9% z mesačného nájmu

Spravovanie nájomného bytu mimo k.ú. Nitra

napr.:cena nájmu je 550€, naša odmena za spravovanie je 55€

10% z mesačného nájmu

Spravovanie nájomného domu mimo k.ú. Nitra

napr.:cena nájmu je 800€, naša odmena za spravovanie je 88€ 

11% z mesačného nájmu

Rekonštrukčné práce

ak sa vyžadujú

individuálne

Poradenstvo pri energetickej optimalizácii a nákladovosti v byte/dome


0€

Vyhľadanie vhodných nájomcov, opakovane


0€

Právne poradenstvo, zmluvy, dodatky


0€

Daňové priznanie a poradenstvo

0€


Doplnkové služby

Výber pošty

vyzdvihnutie majiteľovej  pošty zo schránky patriacej k nájomnému bytu/domu a následné zaslanie poštou k nemu domov, časový interval si určí majiteľ. Cena za jedno vyzdvihnutie pošty a následné zaslanie poštou

7€

Menovka na dvere


5€

Menovka na schránku


5€

Menovka na zvonček


5€

Rozmnoženie kľúčov

podľa počtu a typu kľúčov 

individuálne

Upratovanie nájomného bytu

možnosť objednania upratovacej služby podľa nájomcových požiadaviek (kompletné upratanie bytu - prach, podlahy, toaleta, kúpelňa,...). Cena za 1 kompletné upratanie

30€

Upratovanie nájomného domu

možnosť objednania upratovacej služby podľa nájomcových požiadaviek (kompletné upratanie domu - prach, podlahy, toaleta, kúpelňa,...). Cena za 1 kompletné upratanie

50€

Údržba a čistenie nájomného bytu

služba po ukončení nájomnej zmluvy, pokiaľ nájomca nezanechá nájomný byt v upratanom a čistom stave, v akom ho preberal, suma sa odpočíta z depozitu

50€

Údržba a čistenie nájomného domu

služba po ukončení nájomnej zmluvy, pokiaľ nájomca nezanechá nájomný dom v upratanom a čistom stave, v akom ho preberal, suma sa odpočíta z depozitu 

80€

Účasť na domových schôdzach

cena za 1 schôdzu

5€

Stretnutie mimo pracovný čas

túto sumu si účtujeme iba v prípade, ak chcete podpísať nájomnú zmluvu cez víkend, sviatok alebo v neskorých večerných hodinách 

20€

(ceny sú konečné, nie sme platcami DPH)


www.prenajimat.sk
info@prenajimat.sk
0915913453
Obchodné oddelenie 
8.00-16.00
Hlásenie porúch 
7.00-22.00