Galbavého ulica, Bratislava

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 1 - izbového bytu na Galbavého ulici v Bratislave.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu a určenie potrebných úprav v byte. Výmena úsporných žiaroviek. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu.

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 380 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 31.august/2017, vyhľadanie nájomníkov - 4.september/2017, spravovanie nájomného bytu od 4. septembra/2017

Referencie

majiteľ

nájomca (od 4.9.2017 - doteraz)