Južná ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného bytu - 2 izbového bytu na Južnej ulici v Nitre

Postup:  Následná rekonštrukcia, inzercia (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie nájomnej zmluvy a spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Konzultácia s majiteľmi bytu a určenie potrebných úprav v byte - plávajúca podlaha do chodby a spálne, vymaľovanie, energetická optimalizácia bytu, vyhľadanie nájomníkov, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 450 eur/mes. 

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - júl/2015, rekonštrukčné úpravy do 15. júla/2015, vyhľadanie nájomníka - 22. júl/2015, spravovanie nájomného bytu od 1. augusta/2015

Referencie

majiteľ

Spoločnosť ma prekvapila neformálnym prístupom k mojej požiadavke. Vďaka prístupu a interným postupom k riešeniu úlohy, bol byt vyhľadaný, kúpený, rekonštruovaný a prenajatý nájomníkovi, kt. vyhľadala spoločnosť - to všetko za 5 mesiacov. Po tejto príjemnej skúsenosti som rád, že táto spoločnosť mi ďalej robí správcu tohto bytu a ja sa tým nemusím zaťažovať. Za toto všetko ďakujem. 

nájomca (1.augusta 2015 - doteraz)

Veľmi priateľský a ochotný prístup, dobrá spolupráca a promptné vybavovanie i tých najmenších požiadaviek. 

Fotogaléria

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Videoobhliadka