Kláštorská ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného domu - 5 izbového domu na Kláštorskej ulici v Nitre

Postup: Konzultácia s majiteľmi domu a určenie potrebných úprav v dome. Výmena úsporných žiaroviek a perlátorov. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného domu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia domu, spravovanie nájomného domu. Cena nájmu 1350eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - júl/2017, vyhľadanie nájomníkov - 20. júla/2017, spravovanie nájomného domu od 3. augusta/2017

z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ponúknutie domu za 1350 € mesačne s akceptovaním rekonštrukcie domu

Referencie

majiteľ

nájomník (3.8.2017 - doteraz)