Kollárova ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov od 1. januára a spravovanie nájomného 3 - izbového bytu na Kollárovej ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 695 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 10.november/2017, vyhľadanie nájomníkov - 26.november/2017, spravovanie nájomného bytu od 1.januára/2018

Fotogaléria

Videoobhliadka