Ľudovíta Okánika I

Zadaná požiadavka: Rekonštrukcia 1 - izbového bytu, následné vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného bytu - 1 izbového bytu na Ul. Ľudovíta Okánika v Nitre

Postup: Konzultácia s majiteľmi bytu a určenie potrebných rekonštrukčných úprav v byte. Výmena úsporných žiaroviek. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka) a inzercia v novinách. Vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Rekonštrukčné práce, vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 360 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 15. jún/2016, rekonštrukčné práce -  16. jún/2016, vyhľadanie nájomníka - 14. august/2016, spravovanie nájomného bytu od 20. augusta/2016

Referencie

majiteľ

Korektnosť, precíznosť, flexibilita a serióznosť. Tieto štyri slová detailne opisujú spoločnosť, vďaka ktorej je môj byt prenajatý k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Určite odporúčam a tímu prajem veľa spokojných klientov. Ďakujem.

nájomca (od 20. augusta 2016 - doteraz)


Fotogaléria

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Videoobhliadka