Ľudovíta Okánika II

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 1 - izbového bytu na Ul. Ľudovíta Okánika v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu a určenie potrebných úprav v byte. Výmena úsporných žiaroviek, drobné opravy v byte. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka) a inzercia v novinách, vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 365 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 8. júl/2016, vyhľadanie nájomníkov - 11. júl/2016, spravovanie nájomného bytu od 1. augusta/2016

Referencie

majiteľ

Agentúru prenajimat.sk som oslovil s požiadavkou o nájdenie vhodného nájomníka do bytu, ktorý prenajímam. Agentúra zabezpečila komplexný servis - boli vykonané úpravy v byte, byt nafotili, vyhotovili video a zverejnili inzerát na internete a v tlači. S potenciálnymi nájomníkmi vykonali obhliadky a všetko zabezpečili. Vo veľmi krátkom čase vyhľadali nájomníka. V súčasnosti mi agentúra zabezpečuje komplexné spravovanie bytu, rieši akékoľvek požiadavky nájomníka ako aj moje. Vďaka perfektnému a profesionálnemu prístupu som ušetril veľa času, nervov a aj peňazí. Bohaté skúsenosti, ktoré majú, dokážu plnohodnotne zúžitkovať v každodennej práci s klientmi, ktorí sa na nich obracajú so svojimi požiadavkami. Agentúre prenajímať som vďačný za pomoc, ktorú mi preukazujú pri prenajímaní môjho bytu. Vďaka.

nájomca č. 1 (1. augusta 2016 - doteraz)

Veľmi spokojný s touto službou. Všetky problémy boli vyriešené rýchlo a zodpovedne, vrátane prípadov, kedy došlo kvôli mojim chybám. Profesionálne práce.

Fotogaléria

Videoobhliadka