Ľudovíta Okánika III

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného ateliérového bytu na Ulici Ľudovíta Okánika v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 690 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 1.december/2017, vyhľadanie nájomníkov - 12.december/2017, spravovanie nájomného bytu od 1.januára/2018

Fotogaléria

Videoobhliadka