Ľudovíta Okánika IV

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov od 15. marca a spravovanie nájomného 1 - izbového bytu na Ľudovíta Okánika v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 400 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 16.február/2018, vyhľadanie nájomníkov - 22.marec/2018, spravovanie nájomného bytu od 3.apríla/2018

Fotogaléria

Videoobhliadka