Malý Lapáš

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného domu - 5 izbového domu v Malom Lapáši

Postup: Konzultácia s majiteľmi domu a určenie potrebných úprav v dome. Výmena úsporných žiaroviek. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka) a inzercia v novinách, vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného domu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia domu, spravovanie nájomného domu. Cena nájmu 680 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 15. august/2016, vyhľadanie nájomníkov č.1 - 28. august/2016, spravovanie nájomného bytu od 1. septembra/2016, ukončenie nájomnej zmluvy č.1 31.marca/2017

nájomník č.2 - opätovné vyhľadanie nájomníkov 31. marca/2017, nájomná zmluva pre nájomcu č.2 od 1. mája/2017, cena nájmu 695€ 

Referencie

majiteľka

So službami firmy Prenajimat.sk som veľmi spokojná. Sprostredkovanie prenájmu a vhodný výber nájomníkov, spoločne s právnymi službami sú činnosť, ktoré si naozaj plnohodnotne a poctivo splnili po podpise zmluvy o sprostredkovaní prenájmu. Navyše služby spojené s následnou údržbou prenajatej nehnuteľnosti mi pomáhajú bezstarostne a promptne realizovať, jednoducho je to komplexná starostlivosť o Vašu prenajatú nehnuteľnosť.

nájomca č.1 (od 1.septembra 2016 - do 31.marca 2017)

Zakaždým keď sme mali nejaký problém, firma Prenajimat.sk sa oň postarala, len stačilo zavolať a už sa všetko riešilo. Firme nemáme, čo vytknúť. Čo sa týka ich služieb, sme veľmi spokojní.

Fotogaléria

Videoobhliadka