Matičná ulica I

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 1 - izbového bytu na Matičnej ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu  395 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 3.júl/2017, vyhľadanie nájomníkov - 6.júl/2017, spravovanie nájomného bytu od 14.júla/2017

Fotogaléria

Videoobhliadka