Mikovíniho ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného bytu - 4 izbového bytu na Ul. Mikovíniho v Nitre

Postup: Konzultácia s majiteľmi bytu a určenie potrebných úprav v byte. Vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 800 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 8. december/2016, vyhľadanie nájomníkov - 8. december/2016, spravovanie nájomného bytu od 1. januára/2017, na požiadavku nájomcu sme odniesli nábytok, pretože mal svoj vlastný a zabezpečili  sme mu umývačku riadu, ktorá v byte nebola

Referencie

majiteľ

Som veľmi spokojný klient portálu prenajimat.sk. Od prvého kontaktu bolo cítiť proklientský prístup. Ako klient nemám žiadne starosti s "papierovačkami" a so všetkým mi bol ponúknutý perfektný servis. Oceňujem profesionalitu, starostlivosť, promptnosť, vedomosti týkajúce sa financií. Môj byt je v perfektných rukách podnájomníkov, ktorých ste mi našli práve vy. Vaše služby s radosťou odporúčam svojím známym. 

nájomca (od 1. januára 2017 - doteraz)

Our experience with Juraj Kansky has been very positive. Juraj has made our transition to Nitra very smooth and simple. Juraj was excellent in quickly finding us a great apartment with a good location that we wanted. His communication was always quick, professional but relational. He even temporarliy furnished our place with some of his own things while we were waiting for our furniture to arrive. Highly recommended!

Naša skúsenosť s Jurajom Kanským bola veľmi pozitívna. Juraj sa zaobstaral o to aby naše sťahovanie do Nitry išlo hladko a jednoducho. Juraj nám rýchlo našiel výborný byt s dobrou lokalitou ktorú sme hľadali. Jeho komunikácia bola vždy rýchla, profesionálna, ale zároveň "vztahova---?". Dokonca sa postaral aj o dočastné zariadenie bytu kým sme čakali na to aby naše veci dorazili. Veľmi odporúčam

Fotogaléria