Na Priehon, Dolné Krškany

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 4 - izbového bytu na ulici Na Priehon v Dolných Krškanoch.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 705 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 25.máj/2017, vyhľadanie nájomníkov - 19.jún/2017, spravovanie nájomného bytu od 23.júna/2017

Fotogaléria

Videoobhliadka