Na Priehon, Krškany

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného domu -  2,5 izbového domu na ulici Na Priehon v Dolných Krškanoch.

Postup: Konzultácia s majiteľmi domu a určenie potrebných úprav v dome. Vytvorenie inzercie na webstránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka) a inzercia v novinách, vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného domu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia domu, spravovanie nájomného domu. Cena nájmu 695 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 25.máj/2017, vyhľadanie nájomníkov č.1 - 23. júna/2013, spravovanie nájomného domu od 1. júla/2013

Referencie

majiteľ

nájomca (od 1.7.2017 - doteraz)

Fotogaléria

Videoobhliadka