Novomeského ulica I

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 3 - izbového bytu na Novomeského ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 620 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 3.jún/2017, vyhľadanie nájomníkov - 19.jún/2017, spravovanie nájomného bytu od 22.júna/2017

Fotogaléria

Videoobhliadka