Novomeského ulica III

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie 3 - izbového nájomného bytu na Novomeského ulici v Nitre

Postup: Konzultácia s majiteľmi bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 750 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 4. apríl/2018, vyhľadanie nájomníka - 13. apríl/2018, spravovanie nájomného bytu od 20. apríla/2018

Fotogaléria

Videoobhliadka