Párovská ulica II

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 2 - izbového bytu na Párovskej ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 475 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 8.február/2018, vyhľadanie nájomníkov - 11.marec/2018, spravovanie nájomného bytu od 27.marca/2018

Fotogaléria

Videoobhliadka