Petzvalova ulica III

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 3 - izbového bytu na Petzvalovej ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Odporučenie drobných opráv. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 595 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - 9.október/2017, vyhľadanie nájomníkov - 30.október/2017, spravovanie nájomného bytu od 3.novembra/2017

Fotogaléria

Videoobhliadka