Schurmannova ulica

Zadaná požiadavka: Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného 2 - izbového bytu na Schurmannovej ulici v Nitre.

Postup: Konzultácia s majiteľom bytu. Oporučenie výmeny úsporných žiaroviek. Vytvorenie inzercie na web stránkach (fotky, inzerát a videoobhliadka), vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 470 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - jún/2017, vyhľadanie nájomníkov - 11.jún/2017, spravovanie nájomného bytu od 1. júla/2017

Fotogaléria

Videoobhliadka