Vyhľadanie vhodných nájomníkov do nájomného bytu/domu

(za túto službu neplatíte)

Pri hľadaní nájomníkov do nájomného bytu/domu sa realizujú nasledovné čiastkové činnosti:

  1. Zabezpečenie inzercie nájomného bytu/domu, fotodokumentácie, videoobhliadky
  2. Jednanie a komunikácia so záujemcami o nájomný byt/dom, ktorí prejavia záujem o nájom
  3. Sprístupnenie nájomného bytu/domu záujemcom o nájom a realizovanie obhliadok nájomného bytu/domu
  4. Výber vhodných nájomníkov na základe selekcie
  5. Riešenie ukončenia nájmu súčasných nájomcov a ukončenie nájmu 
  6. Opätovné vyhľadanie nájomníka