Výstavná ulica II

Zadaná požiadavka : Vyhľadanie nájomníkov a spravovanie nájomného bytu - 1 izbového bytu na Výstavnej ulici v Nitre

Postup: Konzultácia s majiteľmi bytu a určenie potrebných úprav v byte. Výmena úsporných žiaroviek. Vytvorenie inzercie na web stránkach a inzercia v novinách. Vyhľadanie nájomníka, spracovanie odovzdávajúceho protokolu a nájomnej zmluvy. Spravovanie nájomného bytu

Výsledok: Vyhľadanie nájomníkov, vypracovanie nájomnej zmluvy, energetická optimalizácia bytu, spravovanie nájomného bytu. Cena nájmu 295 eur/mes.

Časový prehľad plnenia požiadavky: Zadanie požiadavky - marec/2017, vyhľadanie nájomníkov - 15.apríl/2017, spravovanie nájomného bytu od 26.apríla/2017

Fotogaléria